Vragenlijst

  • We verzoeken u alle vragen te beantwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
  • U kunt per kind een vragenlijst invullen.
  • Het onderzoek is anoniem, dat wil zeggen dat uw persoonsgegevens bij de verwerking, analyse en presentie van de gegevens niet bekend zijn.

Wat is de relatie tussen u en het kind waarvoor u de vragen invult?

Gelieve een keuze te maken


Aantal kinderen:

Voor hoeveel kinderen wil u de vragenlijst invullen?

© 2011 Karakter, p/a Uitgeverij Boom Amsterdam.