Inhoud en werkwijze

AD(H)D daar kan ik zóveel mee! is een psycho-educatieprogramma voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar met AD(H)D. Het programma informeert en motiveert het kind op interactieve wijze.

 

Met behulp van een zelf uit te kiezen buddy doorloopt het kind het programma. Het programma bestaat uit drie fasen, het is de bedoeling dat er elke week een nieuwe fase wordt bekeken. In het eerste deel doen kinderen feitelijke informatie op over AD(H)D. In deel twee kijken kinderen vanuit een positieve invalshoek naar andere mensen met AD(H)D. In de laatste fase betrekken kinderen de opgedane informatie op zichzelf.

 

AD(H)D daar kan ik zóveel mee! is uitdagend en laagdrempelig. Het heeft tot doel kinderen op een eigentijdse en positieve manier over AD(H)D te informeren.

© 2011 Karakter, p/a Uitgeverij Boom Amsterdam.